ECs används främst av rökare som vill sluta röka, eller av rökare som vill minska tobaksanvändningen eller av ex-rökare. Vissa undersökningar har dock visat att ett litet antal icke-rökare också använder dessa produkter. De senaste Eurobarometerundersökningarna visar att 7% av rökarna i 27 europeiska länder har använt EG ibland: 5% använde det en eller två