Lustgas som du kan köpa på LustgasAkuten.se har använts i mer än 100 år. Det är inte utformat för att få dig att sova, utan snarare få dig att känna dig avslappnad. Vissa patienter doserar av, men de sover inte helt. De kan höra läkaren och svara i enlighet därmed. Hur Kan Lustgas Lugna som