Frågan om exakt hur man förklarar eller specificerar en VPNS är en som ofta diskuteras bland dagens nätverkskunder såväl som interaktionsleverantörer. Om vi överväger den bokstavliga definitionen av orden online personligt nätverk, kan det hjälpa till att känna igen vad som är, och även vad som inte är, en VPN. Med hjälp av Websters synonymorddefinitioner