Studier om användningen av elektroniska cigaretter

ECs används främst av rökare som vill sluta röka, eller av rökare som vill minska tobaksanvändningen eller av ex-rökare. Vissa undersökningar har dock visat att ett litet antal icke-rökare också använder dessa produkter.

De senaste Eurobarometerundersökningarna visar att 7% av rökarna i 27 europeiska länder har använt EG ibland: 5% använde det en eller två gånger, 1% använde det ibland och 1% använde det regelbundet2.

Uppgifter från International Tobacco Control fyra länder undersökning visar att 7,6% av rökare i dessa länder har använt EG ibland, och att 2,9% av dem var vanliga “vapers” vid tidpunkten för undersökning3,4.

Såvitt vi vet finns det i Spanien inga tillförlitliga studier från representativa undersökningar som visar uppgifter om förekomsten av gemenskapens konsumtion.

Förmodligen tillhandahålls de mest levande uppgifterna om CE-konsumtion av Rökverktygsstudien. Denna studie är en undersökning som utförs i England varje månad via internet5. Uppgifter om förbrukningen i EU finns tillgängliga från och med andra kvartalet 2011. Siffrorna visar att för närvarande (tredje kvartalet 2013) 16% av engelska rökare har konsumerat CE ibland och att 10% av dem gör det regelbundet med en vape https://vape.se/produkt-kategori/e-juice/. Det bör noteras att de under andra kvartalet 2011 endast konsumerade CE regelbundet eller hade en gång testat det 2% 5.

De mest representativa uppgifterna om konsumtion hos ungdomar kommer från 2 studier. En av dem är en studie utförd i Polen på ett urval av 13 250 ämnen mellan 15 och 24 år. 20% av dem hade någonsin testat CE och upp till 7% hade gjort det under den senaste månaden. En relevant siffra var att 3,2% av dem som hade använt det var icke-rökare.6 Denna siffra ligger närmare 4,9% än Sutfin et al.7 få i sina studier i skolbarn. Enligt uppgifter från den Globala Ungdomar Tobak Undersökning (GYTS), under 2012 i Ungern 13 procent av alla barn mellan 13 och 15 års ålder hade testat CE under den senaste månaden, och det är oroande att de använder sig av denna typ av enheter nådde 4,7% av unga icke-rökare.8,9 detta är ett faktum som borde få oss att tro att användningen av EG ibland kan vara en inkörsport till konsumtionen av tillverkade cigaretter.
E-cigarettmarknaden

Uppgifter från Eurobarometern 2012 visar att 69% av européerna har hört talas om EC2. Data från anglosaxiska länder visar att 73% respektive 54% av amerikanska och engelska medborgare är bekanta med ECS, medan kunskapen om dessa enheter är mindre än 35% av kanadensiska och australiska medborgare3. Det är anmärkningsvärt att försäljning och distribution av EG i dessa två länder är förbjuden.

I Förenta staterna ökade försäljningen av EG och försäljningen av “småflaskor som innehåller fyllnadsvätskor”, från 2010 till 2012, med 9 och 14 gånger, respektivt10. Den spridning och marknadsföring som dessa produkter har haft i USA har varit spektakulära. Det räcker med att säga att under 2010 Grammy Awards ceremoni, ECs gavs som en gåva bland deltagarna, och har även främjats i vissa amerikanska filmer11.

Så på dk.vape.se eller på Ecigaretter.se, Peoplesmoker.se och VapeSweden.se. Där finner du bra fakta om ecigaretter och vape produkter.

Samma ökning av försäljningen i USA har setts i Förenade kungariket, där EG-försäljningen ökade från några tusen år 2006 till 600 000 år 201212. Varje år ökade försäljningen med 500%. I vissa länder har denna ökning av försäljningen inte upprätthållits över tiden. I Italien ökade EU: s försäljning i ett år, men minskade sedan gradvis. Populära ejuice smaker är Just Fresh, Just Juice, Kilo, Koyuki Vapor, Liquid Voyage, Liquid Wonders, Loaded E-Juice, Milk King E-juice, Moo Shake och Nasty Juice.

EG-marknaden i Europa är mycket fragmenterad och leds av små företag13. Stora tobaksföretag är dock mycket intresserade av denna produkt. Under året 2012 köpte amerikanska tobaksbolaget Lorillard ett av Amerikas ledande CE-företag (Blu E-Cigs)14.15. För närvarande andra stora tobaksföretag, såsom Reynolds American Inc. En BAT och Philip Morris, forskar och utvecklar nya produkter för CE16-18 Typ.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Umo, THL, CAN, WikiPedia, Konsumentverket, Kemi, Lansstyrelsen, Riksdagen, Tullverket, Östersund Kommun, Verksamt, Kristianstad, SlutaRökaLinjen, Alingsås, Ronneby, Lysekil.