VPN till folket billigt!

Frågan om exakt hur man förklarar eller specificerar en VPNS är en som ofta diskuteras bland dagens nätverkskunder såväl som interaktionsleverantörer. Om vi överväger den bokstavliga definitionen av orden online personligt nätverk, kan det hjälpa till att känna igen vad som är, och även vad som inte är, en VPN. Med hjälp av Websters synonymorddefinitioner av delorden borde en VPN guide ha följande attribut: virtuell-definierad som ” att vara så praktiskt eller väsentligen, men inte i verklig sanning eller namn.”Följaktligen är den första delen av svaret på vår oro “vad är en VPN” att det är något som fungerar som ett trådbundet nätverk, men det är verkligen inte. Personlig-definieras som ” av, tillhör eller oroar en viss person eller grupp; inte typiskt eller grundläggande.”Så en VPN recension borde vara en där kunden har unik användning av nätverkswebblänkarna. (Observera att detta skiljer sig från ett säkert nätverk, vilket kan vara ett exklusivt eller offentligt nätverk.). Nätverk-definieras som ” ett system av datorsystem sammankopplade via telefonkablar eller olika andra sätt för att dela detaljer.”Detta är målet för en VPN eller någon annan typ av nätverk. Jämför VPN förtydligas på detta sätt är en nätverksteknik som ger innehavaren möjlighet att dela detaljer med andra i nätverket med hjälp av en personlig, speciell webblänk som skapas med en metod förutom hårda ledningar eller hyrda linjer; normalt via internet. Innan nätet kunde datorer i olika kontor, städer och till och med länder bara prata med varandra som människor kunde – via telefonkablar. När behoven för denna typ av interaktion utvidgades kom telefonlinjer att ändras av högre volymkablar, som T3-kretsar, men tanken sammanföll. För att datorsystem A skulle kunna prata med datorsystem B måste det finnas en fysisk sladdanslutning. Av säkerhetsskäl skulle du vilja se till att bara dina 2 datorer använde den linjen, så du skulle säkert få med en leverantör att “hyra” den kretsen. Denna typ av nätverk var dock dyrt och svårt att bredda, och också utmanande för kunden att ha kontroll över.

Läs mera här: Bästa VPN-tjänster i Sverige – Årets mest efterlängtade gratis VPN-test!

Med utvecklingen av internet behövde länkar inte längre vara fysiska. Så länge varje datorsystem har tillgång till webben Kan information delas med lokala ISP-kretsar, över hela webben och även till mottagaren på liknande sätt som det var när datorerna var fysiskt länkade. Det är därför som VPN-funktionerna beaktas ett “digitalt” nätverk; hela anslutningen är inte hårdkopplad. De aspekter av VPN nyheter som diskuteras i denna uppskrivning hittills har faktiskt ännu inte diskuterat en någonsin tidigare befintlig fråga i dagens globe – security. I ett gammalt Wan-arrangemang kan skyddet av informationsöverföring helt förlita sig på företagets garantier. I dag, dock, en VPN upprätthåller information privat genom kryptering på både skicka ut och även få slut. Det finns ett urval av filkrypteringsprotokoll, beroende på vad ett företags krav är, som de behöver ansluta till (och därför också arbeta med), och så vidare. Informationen är inte bara krypterad, men den är omslagen, vilket innebär att den skickas ut i sin egen personliga “passage” eller länk över hela webben. Ingen kan se data, och även om de kunde, kan de inte räkna ut eller omvandla det. Genom att göra detta kan information skickas över hela webben utan att vara sårbar för avlyssning eller korruption av dem som är bortom VPN. För att skapa ett virtuellt privat nätverk, du skulle säkert behöva välja som kräver att dela information, i vilka riktningar, och hur ofta. Följande skulle du behöva förbereda en lista över de programvaru-och hårdvarusystem du för närvarande använder på varje plats. Du kan mycket väl behöva göra ändringar för att säkerställa att datorsystemen kan prata med varandra bekvämt. Du kommer också vill överväga helt enkelt hur viktigt det är att dina uppgifter förblir säkra, eftersom detta kommer att ha en inverkan på vilken typ av förfarande du väljer. Att förbereda denna information kommer säkert att få dig utbildad för de samtal du säkert kommer att behöva ha med möjliga leverantörer.