Följ detta – Sexrobots

På Netflix har du en dokuserie som heter Följ detta, som följer olika BuzzFeed-journalister i deras strävan efter svar på anmärkningsvärda frågor. Ett avsnitt kretsar kring redaktören Scaachi Koul, som söker efter svar på frågan om hur sexrobotar kan påverka kvinnors liv. Vad vi verkligen uppskattar med denna episod av Följ detta är att det finns många olika parter som faktiskt inte får ordet i många doku’s som främst är där för att chocka.