Skatt på vaping material, e-cigaretter blir lag

En ny skatt på vapes och vaping material kommer att träda i kraft i juli enligt lagstiftning som undertecknats i lag av Gov Mark Gordon.

Gordon på tisdagen undertecknade 28 räkningar i lag, inklusive House Bill 73, som inför en punktskatt på elektroniska cigaretter och vaping material på 15 procent.

Åtgärden främjades av sponsorer som ett sätt att se till att e-cigaretter och vapes beskattas på ett sätt som liknar andra nikotinprodukter.

Också undertecknat tisdag var ett lagförslag som skapar en statlig kol marknadsföring program för att främja Wyoming kol till potentiella konsumenter. HB 4 också avsätta $ 1 miljon för användning i marknadsföring.

Räkningarna undertecknades som lagstiftaren närmade sig slutet av sin budget session. Sessionen var planerad att avslutas torsdag.